RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se analizira slučaj iz sudske prakse u kojem se pojavilo sporno pravno pitanje je li prihvatljiv tužbeni zahtjev za utvrđenje vlasništva posebnog dijela nekretnine bez povezivanja sa suvlasničkim dijelom nekretnine na kojem je vlasništvo posebnog dijela uspostavljeno te se ističu razlozi koji opravdavaju zaključak prema kojem takav tužbeni zahtjev nije prihvatljiv.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)