RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Krajem 2014. nastale su promjene pri određivanju plaće i drugih materijalnih prava sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. O pravima u vezi s plaćama i materijalnim pravima riječ je u ovom članku, s posebnim osvrtom na promjene koje su nastale u ovom području.
1. Uvod
2. Pravo na plaću
3. Naknade materijalnih troškova

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)