RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Posebnim pravilnikom koji je u primjeni utvrđuju se proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Promjenama tog pravilnika koji je u primjeni od 2009. uvodi se nekoliko novosti o kojima je riječ u ovom članku.
1. Uvod
2. Objava podataka o proračunskim i izvanproračunskim korisnicima
3. Postupak brisanja proračunskog i izvanproračunskog korisnika iz Registra
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)