RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uz promjene koje je u proračunski sustav uveo novi propis kojim se uređuje računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika, navedenim je osobama donesen i novi propis iz područja financijskog izvještavanja. Uz promjenu rokova podnošenja financijskih izvještaja, on, ograničeno prestrukturira obvezne izvještaje za neke razine izvještavanja i ograničeno mijenja njihov sadržaj. Predmet su ovog članka, uz osnovne napomene o vrstama i rokovima predaje financijskih izvještaja, i te promjene u sustavu izvještavanja.
1. Uvod
2. Financijski izvještaji
3. Sadržaj financijskih izvještaja
4. Rokovi predaje financijskih izvještaja
5. Objava financijskih izvještaja
6. Statusne promjene

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)