RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2015
  • Članak:Gospodarska kretanja u RH i EU
  • Stranica:294.
  • Autor/i:Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Sažetak:

 1. Opći pregled
  2. Cijene u RH i u EU-u
  3. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
  4. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
  5. Vanjskotrgovinska razmjena
  6. Trgovina na malo u RH i u EU-u
  7. Turizam
  8. Plaće
  9. Likvidnost i insolventnost
  10. Zaposlenost i nezaposlenost Hrvatske i EU-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)