RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku razmatra bitna i aktualna pitanja u vezi s ugovorom o faktoringu u svjetlu novog Zakona o faktoringu (Nar. nov., br. 94/14.). Taj je Zakon stupio na snagu 31. srpnja 2014. Osobita pozornost u ovome članku, u odnosu na navedeni ugovor, posvećena je njegovu jasnom određenju, ugovornima odnosima koji iz njega proizlaze te mogućim problemima nastalim u praksi prilikom sklapanja tog ugovora.
  1. Uvod
  2. Pojmovno određenje ugovora i instituti koji čine faktoring-odnose
  3. Uloga faktoringa
  4. Vrste faktoringa
  5. Posebna pravna problematika vezana za faktoring
  6. Prednosti i nedostatci faktoringa
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)