RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku daju odgovori na neka učestala pitanja iz radnih odnosa. Tako autor kroz formu pitanja i odgovora pojašnjava obvezu i načine mijenjanja ugovora o radu, zablude oko mjesečnog i godišnjeg fonda radnih sati, prekovremeni rad na službenom putu, nejednak raspored rada radnika, mogućnost izmjene ugovora o radu sa punog na nepuno radno vrijeme te neka druga aktualna pitanja koja se pojavljuju u poslovnoj praksi poduzetnika.
  1. Uvodno
  2. Obveza usklađivanja ugovora o radu s novim Zakonom o radu
  3. Mjesečni i godišnji fond sati rada radnika
  4. Nejednak raspored rada i dopušteni tjedni fond radnih sati
  5. Promjena radnog vremena radnika s punog na nepuno
  6. Naknada plaće radnika za vrijeme blagdana
  7. Prekovremeni rad na službenom putu
  8. Obavljanje računovodstvenih usluga na temelju ugovora o djelu
  9. Neplaćeni dopust i zasnivanje drugoga radnog odnosa
  10. Umirovljenik kao član trgovačkog društva
  11. Neprekidno trajanje godišnjeg odmora - uračunavanje blagdana
  12. Isplata otpremnine kada radnik ponovno zasnuje radni odnos s istim poslodavcem
  13. Obračun otpremnine radnicima kada je otpremnina uređena različitim aktima
  14. Biračko pravo za radničko vijeće
  15. Nedjelja kao obvezni dan tjednog odmora radnika
  16. Godišnji odmor za vrijeme otkaznog roka
  17. Evidencija o radnom vremenu za radnike u graditeljstvu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)