RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se opisuje slučaj iz Rumunjske u kojem za obavljenu graditeljsku uslugu nije primijenjen prijenos porezne obveze, nego je građevinski poduzetnik izdao račun s obračunanim PDV-om.
  Takve su pojave čest slučaj i u našoj praksi, ponajviše zbog nejasnih i zbunjujućih odredaba propisa o PDV-u, pa se u strahu od pogreške zaračuna PDV. Poslije čitanja ove presude, a koja ima izravni utjecaj i na našu poreznu praksu, mnogima će donijeti nespokoj, osobito naručiteljima građevinskih usluga koji su iskoristili pretporez i izvođaču radova platili račun (s PDV-om). Ono što se iz presude ne može dokučiti jest: što bi bilo da je izvođač radova po svom izdanom računu s PDV-om platio PDV, no on je završio u stečaju.
  U tom slučaju, kao što je u brojnim slučajevima kad je plaćen PDV, nastali novčani tijekovi osiguravaju načelo neutralnosti. Naručitelj građevinske usluge koristi pretporez, a izvođač radova plaća PDV. U Rumunjskoj se to nije dogodilo i nastao je porezni problem za onoga koji bi trebao biti najmanje odgovoran – naručitelj radova. Zašto se porezne vlasti u toj zemlji nisu iz stečajne mase naplatile nego su posegnule za osporavanjem prava na pretporez, što je potvrdio i Europski sud iz Luksemburga, to je što unosi nemir i u našu poreznu praksu.
  Tekst izvadaka iz presude Europskog suda preuzet je iz njemačkog časopisa Der Betrieb, br. 7/14., str. 341., a na kraju presude daje se adresa gdje je moguće preuzeti cijelu presudu.

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)