RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom i Pravilnikom o trošarinama propisano je da trošarinski obveznici, i to mali proizvođači jakoga alkoholnog pića i mali proizvođači vina, moraju podnositi samo godišnje izvješće. Ostali trošarinski obveznici ne podnose godišnja trošarinska izvješća. Podnošenje trošarinskih obrazaca uporabom sustava elektroničke razmjene podataka ne primjenjuje se na male proizvođače jakih alkoholnih pića i male proizvođače vina.
  Autorica u ovome članku daje osvrt provedbe trošarinskog postupanja malih proizvođača jakih alkoholnih pića i malih proizvođača vina glede registracije u registar trošarinskih obveznika, obračunavanja i plaćanja trošarine, podnošenja godišnjeg izvješća s oglednim primjerima popunjavanja.
  1. Uvod
  2. Tko dostavlja godišnja izvješća o trošarinama
  3. Prijava djelatnosti i registracija u registar trošarinskih obveznika
  4. Godišnje izvješće
  5. Prekršajne sankcije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)