RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Porezni obveznici (rezidenti) koji ostvaruju primitke koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak, a primili su ih iz inozemstva, trebaju sami voditi brigu o obračunu doprinosa za obvezna osiguranja te o obračunu predujmova o porezu na dohodak. Jednako tako, porezni obveznik treba voditi brigu o tome je li riječ o primitku koji je oporezivan u inozemstvu ili je riječ o primitku koji je porezni obveznik ostvario u bruto-svoti izravnom uplatom iz inozemstva, a da pri isplati nije obračunan porez na dohodak. Ulaskom RH u EU porezni obveznici pri obračunu doprinosa trebaju voditi brigu o tome kojem sustavu socijalnog osiguranja pripadaju. O tome pišemo u nastavku.
  1. O čemu treba voditi brigu porezni obveznik koji primi drugi dohodak iz inozemstva
  2. Izdatci i obračun doprinosa na drugi dohodak primljen iz inozemstva
  3. Obračunavanje poreza na dohodak i prirez
  4. Obvezna predaja godišnje prijave poreza na dohodak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)