RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se pojašnjava na koji su način države članice EU-a u svojim nacionalnim propisima o oporezivanju PDV-om uredile oporezivanje premještanja dobara iz drugih država članica EU-a radi komisijske odnosno konsignacijske prodaje u tim zemljama. Drugim riječima, u članku se definira koje zemlje članice EU-a primjenjuju pojednostavljenje pri obavljanju takve vrste prodaje i ne zahtijevaju od poreznih obveznika iz drugih država članica EU-a da se u tim zemljama registriraju za potrebe PDV-a te pod kojim se uvjetima u svakoj pojedinoj zemlji isto može primijeniti. Uz to, u članku se daju i primjeri knjiženja kada hrvatski porezni obveznici daju svoja dobra u komisijsku odnosno konsignacijsku prodaju u druge zemlje članice EU-a, ovisno o tome jesu li se tamo registrirali za potrebe PDV-a ili obvezu obračuna PDV-a preuzima komisionar odnosno konsignatar iz druge zemlje članice EU-a u koju se dobra otpremaju.
  1. Uvod
  2. Uvjeti koje propisuju zemlje članice eu-a pri komisijskoj prodaji dobara
  3. Računovodstveno praćenje premještanja dobara iz RH u zemlje članice EU-a radi komisijske prodaje
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)