RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Za sve obveznike PDV, a tako i porezne obveznike koji primjenjuju proračunsko ili neprofitno računovodstvo, ovo je zadnja godina za koju postoji obveza sastavljanja konačnog obračuna PDV-a na obrascu PDV-K. Tako je propisano u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 143/14., a koji se primjenjuje od 1. siječnja 2015. Ova je skupina obveznika svakako specifična kako po načinu poslovanja te bilježenju poslovnih događaja tako i obračunavanju poreza u prometu dobara i usluga. Za 2014. konačni obračun na obrascu PDV-K predaje se na obrascu koji je sadržajem drukčiji od onoga koji su porezni obveznici predavali za 2013.
  Opširnije o sastavljanju konačnog obračuna PDV-a na obrascu PDV-K za ove porezne obveznike i koje radnje prethode izradi konačnog obračuna, može se pročitati u ovom članku.
  1. Uvod
  2. proračunske i neprofitne osobe kao obveznici PDV-a u 2014.
  3. Najvažnije napomene u vezi s predajom obrasca PDV-K
  4. Obveze u vezi s podjelom pretporeza u 2014. iz ulaznih računa
  5. Ispravak pretporeza
  6. Sastavljanje konačnog obračuna PDV-a i zaključivanje poreznih knjiga i evidencija
  7. Obrazac PDV-K za 2014.
  8. Saldiranje pretporeza i obveze PDV-a u računovodstvenim evidencijama
  9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)