RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uvođenjem jedinstvenog izvješća o porezu, prirezu i doprinosima na obrascu JOPPD, Porezna uprava posjeduje podatke o isplaćenim plaćama i plaćenom porezu na dohodak od nesamostalnog rada (plaće) te poslodavac više nije u obvezi dostavljanja obrasca IP - Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u 2014. Poreznoj upravi, ali su ga obvezni uručiti radnicima najkasnije do 31. siječnja 2015. Isplatitelji drugog dohotka i ostalih primitaka na koje je porez plaćen po odbitku, obvezni su svakoj osobi kojoj su isplatili primitak, od kojega su obračunali i uplatili porez i prirez na dohodak, izdati Potvrdu na propisanom obrascu. U ovom članku podsjećamo poslodavce isplatitelje plaća i isplatitelje drugog dohotka, (autorskih honorara, naknada po ugovoru o djelu), dohotka od kapitala osiguranja te dohotka od imovinskih prava da do 31. siječnja 2015. radnicima i drugim osobama uruče navedena izvješća.
  1. Uvodne napomene
  2. Iskazivanje podataka na obrascu IP
  3. Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)