RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 143/14.) propisan je novi obrazac PP-MI-PO za obračun i mjesečno plaćanje poreza na potrošnju. Obrazac se podnosi do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a primjena je od 1. siječnja 2015. Izmjenama i dopunama Zakona promijenjena je i mjesna nadležnost za podnošenje prijave poreza na potrošnju, te se Obrazac PP-MI-PO prijavljuje prema sjedištu te prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, a ne više prema mjestu u kojem se nalazi ugostiteljski objekt i gdje je obavljena prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića.
  Ako su općine i gradovi svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza na potrošnju prenijeli u nadležnost Porezne uprave, obrazac PP-MI-PO podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave zbirno za sve poslovne prostore, dok se u gradovima i općinama koji svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza nisu prenijeli na Poreznu upravu, obrazac PP-MI-PO podnosi nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave pojedinačno za svaki poslovni prostor prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.
  Više o navedenom, pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Načelna suglasnost za utvrđivanje lokalnih poreza
  3. Oporezivanje usluga u ugostiteljskoj djelatnosti
  4. Propisane stope PDV-a primjenjuju se u ugostiteljstvu
  5. Plaćanje poreza na potrošnju u ugostiteljstvu
  6. Primjer iskazivanja poreza na potrošnju na obrascu PP-MI-PO
  7. Plaćanje poreza na potrošnju
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)