RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu RRiF br. 11/14. pisali smo o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit na temelju tada raspoloživih informacija. Konačne izmjene i dopune Zakona objavljene su u Nar. nov., br. 143/14. U nastavku dajemo pregled najvažnijih novosti u oporezivanju porezom na dobitak od kojih se najveći dio primjenjuje već kod prijave poreza na dobitak za 2014., dok će se one koje se odnose na poreznu olakšicu u vezi s reinvestiranim dobitkom primjenjivati kod porezne prijave za 2015.
  1. Uvod
  2. Novi kriteriji za ulazak fizičkih osoba u sustav poreza na dobitak za 2015. godinu (čl. 2. st. 4. Zakona)
  3. Izmjene Zakona koje se primjenjuju kod prijave poreza na dobitak za 2014.
  4. Porez po odbitku
  5. Kada se porezno razdoblje razlikuje od kalendarske godine (čl. 29. st. 2. Zakona)
  6. Korisnici državnog proračuna i neprofitne organizacije u ulozi obveznika poreza na dobitak (čl. 2. st. 7. Zakona)
  7. Izmjene u vezi s reinvestiranim dobitkom - primjena kod porezne prijave za 2015.
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)