RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2015
  • Članak:Plaće i doprinosi u 2015. godini
  • Stranica:195.
  • Autor/i:Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Od 1. siječnja 2015. stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Iz odredaba toga Zakona izdvajamo odredbe koje se odnose na obračun plaća, a to je povećanje svote osobnog odbitka i proširenje drugoga poreznog razreda na koji se primjenjuje porezna stopa od 25 %, zbog čega se najviša porezna stopa od 40 % primjenjuje na poreznu osnovicu veću od 13.200,00 kn, što se odražava u vidu poreznog rasterećenja plaća odnosno povećanja neto-plaća. U skladu s odredbama Zakona o doprinosima, osnovice za doprinose usklađuju se svake godine prema prosječnoj bruto-plaći ostvarenoj u Hrvatskoj kod pravnih osoba u razdoblju siječanj – kolovoz pa je tako osnovica prema kojoj se određuju osnovice za doprinose po svim osnovama socijalnih osiguranja u 2015. utvrđena prema prosječno ostvarenoj plaći u razdoblju siječanj - kolovoz 2014. O tome kako će se obračunavati doprinosi i porez na dohodak iz plaće u 2015., pišemo u ovome članku.
  1. Uvodne napomene
  2. Plaća kao osnovica za plaćanje doprinosa u 2015.
  3. doprinosi iz i na plaću
  4. Obračun poreza iz plaće u 2015.
  5. Primjena propisanih osnovica za obračun doprinosa iz i na plaću
  6. Primjena najviše mjesečne osnovice
  7. Poticaji zapošljavanja – oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću
  8. Poduzetnička plaća
  9. Radni i neradni dani i sati u 2015.
  10. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)