RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže se i obrazlažu knjiženja 1. Uzastopnog darivanja novca za kupnju dugotrajne nefinancijske imovine financirane kreditom i 2. Rashod dugotrajne nefinancijske imovine.
  Ako se uzastopno dariva neprofitna organizacija u svoti dospjelog anuiteta kredita kojim se platila nabava dugotrajne nefinancijske imovine, pozornost treba obratiti odgovarajućem uključenju prihoda od donacije u prihode razdoblje. Jednako tako, pravilno uključivanje odgođenih prihoda u prihode razdoblja ovisi i o mogućem usporednom financiranju nabave dugotrajne nefinancijske imovine vlastitim izvorima.
  Pri rashodu dugotrajne nefinancijske imovine ne iskazuje se uvijek sva knjigovodstvena vrijednost kao rashod razdoblja ako je njezina nabava bila financirana iz darivanja.
  1. Uzastopno darivanje novca za kupnju dugotrajne nefinancijske imovine financirane kreditom
  2. Rashod dugotrajne nefinancijske imovine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)