RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stalni rashodi koji nastaju kontinuirano i koji se obračunavaju za kalendarska razdoblja tijekom godine (u pravilu mjesečno), prema računovodstvenim pravilima, proračunske osobe uključuju u rashode poslovanja razmjerno broju mjeseci u razdoblju za koje se sastavljaju izvještaji. Proračunske osobe koje su proračunom / financijskim planom za izvještajnu godinu predvidjele uključivanje trinaest mjesečnih rashoda nemaju obvezu primijeniti navedeno razgraničenje. O kojim rashodima je riječ i o čemu proračunska osoba mora voditi brigu pri iskazivanju tih rashoda, pročitajte u nastavku ovoga proračunskog praktikuma.
  1. Kontinuirani rashodi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)