RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 1. Obveza sastavljanja bilježaka
  2. Kratki sadržaj bilježaka
  3. Pregled bilježaka

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)