RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2015
  • Članak:Izvještaj o novčanom tijeku
  • Stranica:165.
  • Autor/i:Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

1. Uvod
  2. Obveznici sastavljanja izvještaja o novčanom tijeku
  3. Vrste novčanih tijekova
  4. Metode sastavljanja izvještaja o novčanom tijeku
  5. Objavljivanja uz izvještaj o novčanom tijeku
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)