RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
  2. Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak
  3. Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
  4. Dokumentacija koja se predaje poreznoj upravi
  5. Porez po odbitku
  6. Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak
  7. Prelazak oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobitak
  8. Stopa poreza na dobitak
  9. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak – obrazac PD
  10. Zaključna knjiženja obveze poreza na dobitak i dobitka poslovne godine
  11. Postupanje s plaćenim predujmovima i zatvaranje obveze po konačnom obračunu za 2014.
  12. Zaključna knjiženja dobitka poslovne godine kod poduzetnika koji su iskazali odgođenu poreznu imovinu ili odgođenu poreznu obvezu
  13. Zahtjev za povrat preplaćenog poreza na dobitak
  14. Praktični primjeri za sastavljanje obrasca PD

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)