RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
  2. Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna
  3. Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka i gubitka za 2014.
  4. Zaključna knjiženja u vezi s prihodima
  5. Razlika prihoda i rashoda te utvrđivanje računovodstvenog dobitka (gubitka)
  6. Primjer sastavljanja računa dobitka i gubitka za 2014.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)