RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Financijska izvješća u skladu a HSFI-ima odnosno MSFI-ima sastavljaju svi poduzetnici koji su obveznici plaćanja poreza na dobitak i  vode poslovne knjige prema pravilima dvostavnog knjigovodstva. Na temelju tako sastavljenih financijskih izvješća obveznici poreza na dobitak sastavljaju prijavu poreza na dobit. Rokovi predaje financijskih i poreznih izvješća nisu se mijenjali, prema tome i dalje ostaje glavni rok za predaju financijskih izvješća za potrebe statistike do 31. ožujka, prijava poreza na dobitak i financijskih izvješća predaju se Poreznoj upravi do 30. travnja, a javna objava financijskih izvješća do 30. lipnja. U rokovima predaje poreza na dobitak predaju se i izvješća o obveznim doprinosima, članarinama, naknadama i drugim fiskalnim obvezama za koje su ta izvješća propisana.
Opseg i struktura financijskih izvješća ovisi o veličini poduzetnika, tako veliki i srednji poduzetnici sastavljaju financijska izvješća u punom opsegu dok mali poduzetnici ne dostavljaju sva financijska izvješća.

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)