RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Informiranje i savjetovanje su temeljni mehanizmi zaštite potrošača općenito pa tako i potrošača usluge osiguranja. U europskom pravu obveza informiranja potrošača usluga osiguranja vrlo je zastupljena u direktivama iz područja osiguranja (uključivši i posredovanje u osiguranju) kao i direktivama iz područja financijskih usluga i elektroničke trgovine. U radu se daje pregled informacija koje je osiguratelj dužan dostaviti / priopćiti potrošaču usluga osiguranja, i to prije sklapanja kao i za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)