RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome je članku analizirana materija prisilnog upravnosudskog izvršenja presude upravnog suda, kada se izvršenje sastoji od obveze tuženika ili prvostupanjskog tijela da donese novo rješenje, i to putem raščlambe i interpretacije postojećega oskudnog normativnog okvira, razmatranja početne prakse u njegovoj primjeni, sistematiziranja pasivnoga i aktivnog nepostupanja po presudi te putem predlaganja glavnih elemenata unaprjeđenja regulacije spomenute materije.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)