RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku upućuje na jedan od problema u vezi s načinom funkcioniranja europskog prava u nacionalnim uvjetima. U kontekstu i za potrebe ovoga članka, taj se problem naziva formalizmom (textual pozitivism, textualism, Gesetzespositivismus), čime se misli na oblik pozitivizma koji je u sudovanju vidljiv u oslanjanju na zakonski tekst, dakle, primjeni isključivo pisanog prava, te u gramatičkoj interpretaciji koja je samo jedna od metoda teleološke interpretacije inherentne europskom pravu. U članku će se, u tom smislu, dokazivati da sudska praksa ne uzima u obzir europske propise niti europske interpretativne metode te da se, neovisno o promjenama postupovnih odredaba kojima bi se trebalo omogućiti izvršavanje proširenih ovlasti, i dalje koristi uvriježenim načinima postupanja karakterističnim za formalističko poimanje prava. Teza ovoga članka, zbog njegova opsega, dokazivat će se samo na slučajevima upravnog suda.
1. Uvod
2. Opća tendencija jačanja uloge sudaca nasuprot uvriježenom shvaćanju njihove uloge u okviru trodiobe vlasti
3. Uvriježenost formalizma u nacionalnim pravnim sustavima i koncepcija trodiobe vlasti
4. Elementi formalizma u suvremenom hrvatskom pravu
5. Zaključak 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)