RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obiteljsko nasilje je skup ponašanja radi uspostave moći i kontrole nad drugim članovima obitelji, i to uporabom sile, manipuliranjem i zastrašivanjem, a u sebi uključuje tjelesno, psihičko, spolno i ekonomsko nasilje. U RH postoji čitav niz zakona i propisa koji kroz svoje odredbe sankcioniraju nasilje u obitelji ili su na neki način povezani s tim područjem, pa autori u ovom članku daju kratak osvrt na te propise i iznose neke statističke podatke vezane za obiteljsko nasilje u RH.
1. Uvod
2. Problematika nasilja
3. Pravni okvir za područje nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj
4. Obiteljski nasilnici pod nadzorom probacijske službe
5. Statistika obiteljskog nasilja u probaciji
6. Obiteljsko nasilje i uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom
7. Obiteljsko nasilje i rad za opće dobro
8. Obiteljsko nasilje u pretkaznenom postupku
9. Obiteljsko nasilje tijekom i nakon izvršavanja kazne zatvora
10. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)