RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravni oblik (oblik poslovanja) u seoskom turizmu determinira način i uvjete pružanja usluga. O njemu, između ostalog, ovisi mogućnost i učinkovitost ostvarivanja postavljenih ciljeva poslovanja, vrsta usluga koje se mogu pružati te hoće li ugostiteljstvo i/ili turizam biti primarna djelatnost davatelja usluga ili će se pružanjem pojedinih ugostiteljskih i/ili turističkih usluga vezanih za temeljnu, poljoprivrednu, djelatnost samo ostvarivati dodatni prihodi i prodavati vlastiti poljoprivredni proizvodi. U radu se daje prikaz općih i posebnih hrvatskih izvora prava za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seoskom turizmu, mogućih pravnih oblika za pružanje usluga u seoskom turizmu te načina i uvjeta pod kojima se te usluge mogu pružati. Također se razmatraju pravni oblici koji mogu pružati turističke i ugostiteljske usluge u seoskom turizmu te vrsta turističkih i ugostiteljskih objekata koji pružaju usluge u seoskom turizmu. Uz to se kroz analizu propisanih načina i uvjeta pružanja usluga pojedinih vrsta objekata u seoskom turizmu upućuje na najznačajnije prednosti i nedostatke njihovih najčešćih pravnih oblika.
1. Uvod
2. Izvori prava za pravne oblike u seoskom turizmu
3. Osnovne značajke pravnih oblika u seoskom turizmu
4. Osnovne usluge u seoskom turizmu, vrste objekata i njihovi pravni oblici
5. Prednosti i nedostatci najčešćih pravnih oblika
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)