RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se razmatra problematika određenosti i preciznosti pojedinih porezno-pravnih norma koje u bitnome određuju pravnu sigurnost. Taj je problem izražen kad je u pitanju Zakon o porezu na dohodak glede norma o „ispitivanju podrijetla imovine“ i poreznoj zastari koja, praktički, ne postoji. Problemi su takvog značenja da bi o tome trebao odlučivati Ustavni sud RH s obzirom na podneseni zahtjev o ocjeni zakona s Ustavom RH. Više o naznačenim pitanjima objašnjava se u ovom članku.
1. Uvod
2. Osnovno ustavnopravno relevantno stanje – temeljni problemi
3. U odnosu na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
4. U odnosu na Zakon o izmjenama i dopunama Općega poreznog zakona
5. Učinci osporenih odredaba čl. 14. ZID ZPD/12., čl. 5. i 6. ZID OPZ/12. u praksi
6. Umjesto zaključka – neustavnost u postupanju prilikom donošenja ZID ZPD/12. koja ugrožava vladavinu prava

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)