RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku razmatra pitanja vezana za prethodnu mjeru - predbilježbu založnog prava na nekretnini. Tako se u prvome dijelu ovoga članka analiziraju pretpostavke potrebne za dopuštenost osiguranja prethodnim mjerama s obzirom na one u vezi s novčanom tražbinom te ovršnom ispravom iz koje tražbina potječe. Zatim se promatraju pretpostavke koje se tiču prethodne mjere predbilježbe založnog prava na nekretnini, s namjerom da se prikažu posebna obilježja ove vrste prethodnih mjera.
1. Uvod
2. Osiguranje prethodnim mjerama
3. Osiguranje prethodnom mjerom predbilježbom založnoga prava na nekretnini protivnika osiguranja
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)