RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se analizira poseban pravni status groblja i grobnih mjesta kao stvari koje su izvan pravnog prometa (res extra commercium) i smatraju se javnim dobrima u općoj uporabi. Groblja i grobovi (grobna mjesta) su nekretnine za koje vrijede posebna pravila, što je rezultat dvojakosti prava koja na njima postoje. Prikaz se zasniva prvenstveno na odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o grobljima kao primarnih zakonskih propisa koji uređuju ovu tematiku, s osvrtom na važnije podzakonske akte te naglaskom na nekim bitnim rješenjima iz sudske prakse.
1. Zakonska regulativa
2. Specifičnosti pravnog statusa groblja i grobova
3. Tuđa subjektivna prava na grobljima i grobovima
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)