RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku autor razmatra zakonska rješenja koja donosi novi Zakon, donesen u lipnju ove godine, u odnosu na dosad vrijedeće zakonske odredbe. Uz to autor daje i ogledni primjer Statuta udruge usklađenog s odredbama novog Zakona.
1. Uvod
2. Osnivanje udruge
3. Registracija
4. Statut
5. Ogledni primjer statuta udruge usklađenog s novim Zakonom o udrugama (Nar. nov., br. 74/14.)
6. Tijela udruga
7. Imovina i financiranje
8. Statusne promjene
9. Nadzor nad udrugom
10. Prestanak i likvidacija udruge
11. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)