RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo prednosti pri zapošljavanju osoba s invalidnošću u RH uređeno je odredbama triju zakona. To su Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. U ovom članku autor objašnjava prava i obveze radnika i poslodavaca koje proizlaze iz tih zakona, prikazuje određene probleme njihove primjene u praksi te upućuje na potrebu izmjena nekih njihovih instituta i rješenja.
1. Uvod
2. Regulativa (prednosti) zapošljavanja osoba s invalidnošću
3. Koga obvezuje davanje prednosti
4. Normativne razlike
5. Poveznica iz uvoda
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)