RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, koji je u primjeni od 1. travnja 2014., uskraćuje se pravo na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, koje je kolektivnim ugovorima ugovoreno u visini 4, 8 i 10 %. Zakon se odnosi na zaposlene u državnim i javnim službama te se zasada primjenjuje samo na razdoblje od 1. travnja 2014. do 31. prosinca 2014., no vjerojatno će se u prosincu 2014. produljiti njegovo djelovanje i na 2015. Zakonom je isključena primjena odredbe čl. 7. st. 3. Zakona o radu te se time za uskraćena materijalna prava isključuje primjena za radnika najpovoljnijeg prava utvrđenog Zakonom o radu.
1. Uvodna razmatranja
2. Razlozi donošenja Zakona
3. Mišljenje Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora
4. Odredbe Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža
5. Primjedbe Sindikata policije Hrvatske
6. Provedba Zakona
7. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)