RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S ciljem suzbijanja diskriminacije, a istodobno i usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, u Republici Hrvatskoj posljednjih je godina doneseno nekoliko potpuno novih (antidiskriminacijskih) zakona. Istodobno su mijenjani i dopunjavani ili zamijenjeni potpuno novim zakonom neki od već postojećih zakona koji sada na nov način reguliraju ovo područje. Iako se često ističe da sudske prakse u vezi s pitanjima vezanim za mobing nema, te tvrdnje nisu točne, pa autorica u ovom članku, upravo navodeći primjere recentne sudske prakse, obrazlaže relevantno stajalište o raznim pitanjima vezanim za mobing, uznemiravanje i diskriminaciju.
1. Uvod
2. Definicija mobinga
3. Najvažnije - odnos mobinga, uznemiravanja i diskriminacije
4. Pravna osnova za traženje sudske zaštite zbog mobinga
5. Procesna pravila u sporu kojim se traži zaštita od mobinga
6. Mobing i pravo na prekid rada prema čl. 130. ZR-a
7. Mogućnost radnopravnog sankcioniranja počinitelja mobinga
8. Odgovornost počinitelja mobinga ili uznemiravanja radniku za naknadu štete
9. Pravo poslodavca da traži povrat isplaćene naknade štete
10. Dokazna sredstva u sporu za zaštitu od mobinga
11. O visini naknade štete

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)