RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Namjera ovoga članka jest analizirati problematiku šteta nastalih od ratnih rizika kao šteta isključenih iz osiguranja kroz prizmu standardnih uvjeta za osiguranje brodova od pomorskih rizika (uz podrobniju analizu odredbe relevantnih institutskih klauzula), uz poseban osvrt na razmatranje odredaba o isključenju šteta prouzročenih uslijed nastupanja ratnih rizika u hrvatskom zakonodavstvu. U tom smislu, naglasak je stavljen na relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima, Pomorskog zakonika i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Uzimajući u obzir iznimni značaj ratnih rizika, odnosno enormne štete koje isti mogu izazvati, u ovome će se članku upozoriti na važnost osiguranja navedenih rizika te prikazati kako je to učinjeno u institutskim klauzulama objavljenim s tim ciljem.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)