RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o proglašenju zemljišnih i njima sličnih zajednica i krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom, koji je stupio na snagu 19. travnja 1947., ovlaštenicima zemljišnih zajednica je, u biti, bez naknade oduzeto zemljište koje je na osnovi njihovih udjela u zajedničkom vlasništvu bilo dijelom njihove imovine. Predmet ovog članka je razmatranje stjecanja prava vlasništva u odnosu na ona zemljišta bivših zemljišnih i njima sličnih zajednica i krajiških imovnih općina na koja se navedeni Zakon ne odnosi, koja zemljišta nisu postala općenarodna imovina, odnosno društveno vlasništvo, te stjecanje prava vlasništva na navedenom zemljištu na osnovi dosjelosti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)