RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o potrošačkom kreditiranju uređuje ugovore o potrošačkom kreditiranju, uvjete i način na koji se mogu pružati usluge potrošačkog kreditiranja, obveze vjerovnika i kreditnog posrednika prema potrošaču. Uz to Zakon sadržava pravila koja uređuju različita prava potrošača, od prava na informiranje kako u postupku prije sklapanja ugovora o kreditu tako i za vrijeme njegovog trajanja, prava na odustanak od ugovora, prava na prijevremenu otplatu kredita i druga prava. Kako su građani/potrošači „slabija“ ugovorna strana, suočeni su s velikim brojem problema u kreditnim odnosima s vjerovnicima, stoga se nametnula potreba opsežnijih izmjena važećeg Zakona, o čemu autorica piše u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)