RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

FIDIC je do danas izdao ukupno šest (sedam s podugovorom) verzija općih uvjeta za izvođenje građevinskih radova. Od tih općih uvjeta u nas se najčešće koriste Crvena i Žuta knjiga, pa smo stoga odredbe o rješavanju sporova iz tih knjiga izabrali za ovaj članak. Iste odredbe u drugim knjigama uglavnom su veoma slične prikazanim odredbama. Od različitih pitanja koja se pojavljuju u sustavu rješavanja sporova prema OU-u FIDIC-a, izabrali smo tri za koja smatramo da zaslužuju posebnu pažnju. To je uloga posebnog predarbitražnog organa za rješavanje sporova, Dispute Adjudication bord, zatim pitanje izvršivosti odluka koje donosi to tijelo te konačno prekluzivni rok od 28 dana unutar kojeg Izvođač mora podnijeti svoj zahtjev za dodatnim plaćanjem ili produljenje rokova, inače gubi pravo na svoje zahtjeve dok se Naručitelj u cijelosti oslobađa odgovornosti za te zahtjeve.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)