RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Donesen je novi Zakon o mirovinskom osiguranju. Objavljen je u Nar. nov., br. 157/13. i primjenjuje se od 1. siječnja 2014. Osim već postojećih kategorija osiguranika određenih prethodnim zakonom uvode se nove kategorije osiguranika koji su prethodno bili određeni posebnim propisima. Produžen je rok za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu s prijelaznim rokom do 2038. godine. Prijave i odjave osiguranika na mirovinsko osiguranje treba dostaviti u roku od 24 sata od trenutka sklapanja ugovora o radu. Umirovljenici koji su stekli pravo na starosnu mirovinu moći će se zaposliti na polovinu radnog vremena, a da im se ne obustavlja pravo na isplatu mirovine.
  1. Uvod
  2. Vrste osiguranja i osigurane osobe
  3. Prava iz mirovinskog osiguranja
  3. Matična evidencija i rokovi prijave/odjave
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)