RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Nar. nov., br. 157/13. objavljen je novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji stupa na snagu 1. siječnja 2014. koji će urediti kvotno zapošljavanje i za privatni sektor te ukinuti uplatu obveznog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ali i propisati novčanu naknadu za poslodavce koji se unatoč propisanoj zakonskoj obvezi o kvotnom zapošljavanju ipak ne odluče na zapošljavanje osobe s invaliditetom. Više o navedenom, u nastavku članka.
  1. Obveza poslodavaca oko zapošljavanja invalida do 31. prosinca 2013.
  2. Obveze prema novom zakonu od 1. siječnja 2014.
  3. Tko su obveznici zapošljavanja osoba s invalidnošću nakon 1. siječnja 2014.
  4. Što ako poslodavac ne ispuni obvezu zapošljavanja osoba s invalidnošću
  5. Što se želi postići novim Zakonom
  6. Zapošljavanje osoba s invaliditetom
  7. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)