RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji rezidenti EU-a izgubili su mogućnost privremenog uvoza plovila te se pojavila obveza završavanja statusa njihovih plovila koja su se 1. srpnja 2013. nalazila u postupku privremenog uvoza. Taj carinski i porezni status za plovila mora biti okončan do 31. ožujka 2014.
  1. Uvod
  2. Dokazivanje carinskog i poreznog statusa robe zajednice
  3. Završetak postupka privremenog uvoza plovila
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)