RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Nove uredbe o niskim svotama državnih potpora
  2. Dogovor o direktivi o izaslanim radnicima
  3. Komisija za kompromis oko poreza na financijske transakcije
  4. EP uskoro o novim propisima o insolventnosti
  5. Dogovor EU-a: porezni obveznici više neće spašavati banke
  6. U EU-u poboljšana pravila za zaštitu štednih pologa
  7. Industrijalci upozoravaju da Europa gubi konkurentnost

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)