RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona i Pravilnika o PDV-u od 1. siječnja 2014. osim promjene stope PDV-a, kriterija u vezi s nastankom porezne obveze, pretporeza, načina i uvjeta poslovanja poreznih skladišta i dr. promijenio se i sadržaj poreznih evidencija, knjiga I-RA i U-RA te obrazac PDV. Primjer utvrđivanja obveze PDV-a, izdanih i primljenih računa te način evidentiranja kroz evidencije dali smo u časopisu RRiF br. 9/13., za „dobitaše“, a za dohodaše u časopisu RRiF br. 8/13. U nastavku članka daju se glavne napomene u vezi s novim prijavama PDV-a, nove porezne evidencije te knjigovodstveno evidentiranje i utvrđivanje obveze PDV-a za siječanj 2014.
  1. Uvod
  2. O kojim promjenama porezni obveznici trebaju posebno voditi brigu od 1. siječnja 2014.
  3. Računovodstveno i porezno evidentiranje obveze i pretporeza
  4. Prijave PDV-a za obračunska razdoblja, rokovi predaje i plaćanje PDV-a
  5. Primjer utvrđivanja obveze PDV-a za obračunsko razdoblje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)