RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

I za 2013. obvezu sastavljanja konačnog obračuna PDV-a na obrascu PDV-K imaju i porezni obveznici koji primjenjuju proračunsko ili neprofitno računovodstvo ako su obveznici poreza na dodanu vrijednost. Ova je skupina obveznika svakako specifična kako po načinu poslovanja te bilježenju poslovnih događaja tako i obračunavanju poreza u prometu dobara i usluga. Posebnost je u sastavljanju konačnog obračuna PDV-a za 2013. i to u tome što će u obrascu PDV-K biti evidentirani prometi na koje su se u tijeku godine primjenjivala dva sustava oporezivanja prometa dobara i usluga, odnosno dva različita sustava oporezivanja PDV-om. Naime, do 1. srpnja u prometu dobara i usluga primjenjivao se stari Zakon o PDV-u, a ulaskom RH u EU primjenjuju se novi propisi oporezivanja PDV-om. Međutim, neovisno o različitosti sustava oporezivanja PDV-om u tijeku godine, za 2013. predaje se jedan obrazac PDV-K.
  Koje su posebnosti sastavljanja konačnog obračuna PDV-a na obrascu PDV-K za ove porezne obveznike i koje radnje prethode izradi konačnog obračuna, može se pročitati u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Koje su proračunske i neprofitne osobe obveznici PDV-a u 2013., a za koje su promete oslobođene plaćanja PDV-a
  3. Najvažnije napomene u vezi s obrascem pdv-k
  4. Obveze u vezi s podjelom pretporeza u 2013. iz ulaznih računa
  5. Ispravak pretporeza
  7. Sastavljanje konačnog obračuna PDV-a i zaključivanje poreznih knjiga i evidencija
  8. Saldiranje pretporeza i obveze PDV-a u računovodstvenim evidencijama
  9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)