RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
  • Članak:Ispravci i nadopune obrasca JOPPD
  • Stranica:206.
  • Autor/i:Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
    Ksenija CIPEK, dipl. oec.

Sažetak:

 Od 1. siječnja 2014. izvješća o plaćama i ostalim primitcima na koje su isplatitelji obvezni obračunati i uplatiti propisane doprinose, porez na dohodak i prirez prilikom isplate, dodajući tome i isplate primitaka oslobođenih poreza do određenih svota, poslodavci i isplatitelji ostalih dohodaka iskazuju na obrascu JOPPD. Obrasci sadržavaju podatak o vrsti izvješća koje može biti označeno brojkom 1 kada se šalje izvorno izvješće, brojkom 2 kada ispravljamo izvješće i brojkom 3 kada se šalje dopuna izvješća. Kako sastaviti izvješće u slučaju ispravka ili dopune izvješća, pojašnjavamo u ovom članku.
  1. Uvodne napomene
  2. Kako ispraviti obrazac JOPPD
  3. Dopuna obrasca JOPPD
  4. Podatci koji se ne mogu mijenjati na obrascu JOPPD
  5. Ispravak pogrešno upisanog OIB-a
  6. Ispravak pogrešno upisanog OIB-a stjecatelja
  7. Kako postupiti ako podatke za određenog stjecatelja treba brisati
  8. Primjeri ispravaka i dopune obrasca JOPPD

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)