RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Ovrha na plaći i drugim stalnim i povremenim novčanim tražbinama jedan je vrlo dinamičan segment ne samo s motrišta provedbe ovrhe na novčanim sredstvima već i obračuna i isplate same plaće. To je između ostalog uzrokovano neprestanim promjenama propisa u ovom području, koje je uslijedilo i u ovoj godini, a što donosimo u nastavku ovoga članka.
  1. Uvod
  2. Pojam i razgraničenje
  3. Značajni propisi kod ovrhe na plaći
  4. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom u pravnim osobama u RH
  5. Nova minimalna plaća i njezin utjecaj na ovrhu na plaći
  6. Izuzeće u ovrsi na naknad i plaće za vrijeme bolovanja
  7. Ostala pitanja iz prakse relevantna za provedbu ovrhe na plaći u 2014.

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)