RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
  • Članak:Godišnje izvješće za 2013.
  • Stranica:161.
  • Autor/i:Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

  Osim godišnjih financijskih izvještaja određeni poduzetnici obvezni su sastaviti godišnje izvješće. Obveza sastavljanja i javnog objavljivanja godišnjeg izvješća propisana je odredbama Zakona o računovodstvu i Zakona o trgovačkim društvima. Što sve treba sadržavati godišnje izvješće, tko ga treba sastavljati, kome se, u kojem roku i u kakvom obliku godišnje izvješće predaje, pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Tko je obveznik izrade godišnjeg izvješća
  3. Godišnje izvješće prema zahtjevima Zakona o računovodstvu
  4. Godišnje izvješće prema zahtjevima Zakona o trgovačkim društvima
  5. Cjenovni rizik, kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog toka
  6. Kodeks korporativnog upravljanja
  7. Rokovi za izradu i javnu objavu godišnjeg izvješća
  8. Čuvanje godišnjeg izvješća
  9. Godišnje izvješće u odnosu na bilješke uz financijske izvještaje
  10. Primjer godišnjeg izvješća
  11. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)