RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Trgovačka društva koja obavljaju prijevozničku djelatnost vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim standardima ovisno o tome jesu li razvrstani u velike, srednje ili male poduzetnike. Prijevoznička društva razlikuju se međusobno ovisno o tome kojim se prijevozom bave kao i veličinom i organizacijom poslovanja.
  U ovom članku obrađuju se neke posebnosti poslovanja u prijevozničkim djelatnostima i računovodstveni postupci vezani za te posebnosti.
  Prijevoznička društva sastavljaju prijavu poreza na dobitak i druge prijave za javne prihode na uobičajeni način, a također i konačan obračun poreza na dodanu vrijednost, o čemu pišemo u ovom broju časopisa.
  1. Uvod
  2. Porezna i financijska izvješća
  3. Tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza
  4. Dokumentacija i putni troškovi osoblja
  5. Radno vrijeme vozača
  6. Prijevoz tereta za vlastite potrebe
  7. Putni troškovi
  8. Nabava vozila i druge dugotrajne imovine
  9. Obračun usluga prijevoza
  10. Prijevoz putnika
  11. Organizacija prijevoza
  12. Štete u prijevozu
  13. Zaključna knjiženja
  14. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)