RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Financijski izvještaji društava koja se bave proizvodnjom razlikuju se od financijskih izvještaja društava koja se bave isključivo trgovinom prema načinu iskazivanja pojedinih stavaka u računu dobitka i gubitka. Proizvodna društva moraju prilagoditi svoj računovodstveni sustav potrebama godišnjeg izvještavanja, o čemu detaljnije pišemo u nastavku.
  1. Uvod
  2. Ustroj računovodstva proizvodnog društva
  3. Računovodstvene metode obračuna troškova
  4. Raspored troškova i obračun proizvodnje
  5. Sastavljanje računa dobitka i gubitka i bilance
  6. Iskazivanje podataka u bilješkama uz financijske izvještaje
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)